Effektiv behandling ved atrieflimmer

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med atrieflimmer får roligere hjerterytme og mindre plager etter kirurgi i kombinasjon med medikamenter. Også fysisk trening øker livskvaliteten.

I avhandlingen Atrioventricular conduction in atrial fibrillation – effects of interventions, som består av fire arbeider, undersøker overlege Finn Hegbom behandlingsmåter for pasienter med hjerteflimmer.

I to av arbeidene konkluderer han med at et relativt enkelt operativt inngrep i kombinasjon med hjertemedisin gir betydelig roligere hjerterytme enn slik behandling hver for seg. Inngrepet er ikke uvanlig og går ut på å føre tynne ledninger gjennom blodårene opp til hjertet, for så ved hjelp av radiobølger å varme opp vevet i et lite område i nærheten av AV-knuten.

– Dersom man i tillegg til det operative inngrepet, som gjøres under lokalbedøvelse, legger til medikamentell behandling, kan man få god kontroll på hjertefrekvensen. Effekten av hybridbehandlingen gjelder også for pasienter som ikke har hatt noen effekt av vanlige medisiner, sier Hegbom til Tidsskriftet.

Også fysisk aktivitet ga bedring for pasienter med kronisk atrieflimmer.

– Pasienter som trente tre ganger i uken i to måneder, fikk økt arbeidskapasiteten med 35 %, og hjertefrekvensen ble roligere. I tillegg fikk de mindre plager og økt livskvalitet, sier Hegbom.

Avhandlingen utgår fra Arytmisenteret ved Hjerteavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Hegbom disputerte for graden Ph.D. 21.6. 2006.

Anbefalte artikler