Ullevål universitetssykehus svarer:

Tove Strand Om forfatteren
Artikkel

Ullevål universitetssykehus vil gjennomgå rutinene for håndtering av epikriser. Epikrisene sendes p.t. til fastlegene. Sykehuset ser imidlertid behovet for at også innleggende lege ved legevakten får tilsendt epikrisene, i og med de trenger denne som en del av sin opplæring.

Vi ser det som svært positivt at legevaktleger tar opp denne type problemstillinger, men tillater oss å nevne at spørsmål som dette vil kunne løses enklere og raskere dersom henvendelsene tas opp med sykehusledelsen direkte og ikke via Tidsskriftet.

Anbefalte artikler