Redaksjonen svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren

Alle artikkelforfattere må før publisering i Tidsskriftet ha besvart Erklæring om interessekonflikter (1). Det er opp til den enkelte forfatter å oppgi bindinger som kan ha relevans og å redegjøre for sine eventuelle interessekonflikter. Er forfatterne i tvil, så oppfordrer vi dem heller å oppgi for mye enn for lite.

Tidsskriftet innførte utfylling av interessekonfliktskjemaer i 2001 (2). Målet er åpenhet om slike interesser og bindinger, som det er for alle tidsskrifter i Vancouver-gruppen (3). Hensikten med å oppgi interessekonflikter er å gjøre leserne – og redaksjonen – oppmerksom på bindinger som ikke er umiddelbart åpenbare.

Det venter ingen straff fra Tidsskriftets side, redaksjonen har ingen sanksjonsmulighet. Dette er basert på tillit og åpenhet.

1

Erklæring om interessekonflikter. www.tidsskriftet.no/filer/interessekonflikter_tidsskriftet.PDF (1.9.2006).

2

Nylenna M. Interessekonflikter Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1883.

3

Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. II.D. Conflicts of interest. www.icmje.org/#conflicts (1.9.2006).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler