Samling av diagnostiske kriterier i nevrologi

Lars Jacob Stovner Om forfatteren
Artikkel

Lerner, Alan J.

Diagnostic criteria in neurology

227 s, tab. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 100

ISBN 1-58829 -482-X

Entydige og praktisk brukbare diagnostiske kriterier er viktig blant annet for å sikre at resultatene av terapeutisk forskning har gyldighet i den kliniske hverdag. Innen de fleste spesialiteter og subspesialiteter er det nå utarbeidet spesifiserte kriterier for ulike diagnoser, ofte publisert som egne bøker eller som artikler eller bilag i tidsskrifter. For den som jobber i et stort fagfelt som nevrologien etter hvert er blitt, kan det være en utfordring å holde oversikt over alle kriteriene. Formålet med denne boken er å samle de ulike kriteriesettene for nevrologi mellom to permer, med kapitler om cerebrovaskulære sykdommer, demens og atferdsforstyrrelser, demyeliniserende lidelser, bevissthetsforstyrrelser og hjernedød, epilepsi, genetiske syndromer, hodepine, immunologiske tilstander, infeksjonssykdommer, bevegelsesforstyrrelser, nevromuskulære lidelser, traumer, smerte- og utmattelsessyndromer samt søvnforstyrrelser.

Dette er ikke en bok man leser fra perm til perm, noe heller ikke undertegnede har gjort. For å vurdere den har jeg sendt den på en runde til kolleger med ulike spesialinteresser innen nevrologien, og tilbakemeldingene er nokså vekslende, fra «meget nyttig», «fornuftig utvalg av diagnoser» til «rett og slett dårlig», «foreldede referanser»,«viktige diagnoser mangler» og «tilstander jeg aldri har hørt om». Noen har påpekt faktiske feil som gjør at enkelte kriterier blir uforståelige. For hereditær vaskulær demens (CADASIL) i kapitlet om cerebrovaskulære lidelser, står det under kriteriene for sannsynlig hereditær vaskulær demens at det skal starte i yngre alder (≤ 50 år), mens det for mulig hereditær vaskulær demens står at det skal starte i eldre alder, også dette definert som under 50! I kapitlet om søvnsykdommer blir narkolepsi ett sted definert ved en søvnlatens på åtte minutter ved «multiple sleep latency test» (MSLT), mens det korrekte er at det skal være mindre enn åtte minutter. For mitt eget felt, hodepine, observerer jeg at mange av kriteriene er modifisert, og flere av dem på en slik måte at de blir nokså vanskelige å bruke, og til dels vil gi et annet resultat enn de opprinnelige kriteriene. Alt i alt synes jeg ideen bak boken er god, og nevrologer ville hatt nytte av den dersom gjengivelsen av kriteriene hadde vært mer pålitelig. Produktet virker imidlertid nokså uferdig, og den som bruker boken, bør nok sjekke kriteriene mot de opprinnelige publikasjonene. Og det var det jo meningen at man skulle slippe!

Anbefalte artikler