Nesten alt du har lyst til å vite?

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Kaldestad, Eystein

Nesten alt du har lyst til å vite?

Fra universets begynnelse til fremtidens menneskeskapte økologiske kriser.

248 s. Vikersund: Eyma, 2005. Pris NOK 250

ISBN 82- 997199-0-9

Da forfatteren, som er psykiater, ble pensjonist i 2000, begynte han lesingen av en stor mengde naturvitenskapelig litteratur. Han ledet også to studiegrupper, en om filosofi og en om astrofysikk, geologi, biologi og økologi. Det er en sammenfatning av denne lesingen og refleksjonene rundt temaene som presenteres i denne essaysamlingen. Den begynner med universets utvikling fra The Big Bang og danningen og utviklingen av solen med planetene, fortsetter med temaer som menneskets evolusjon, utviklingen av dets evne til romoppfattelse, sosial evne og jeg-følelse, og kommer så innom bl.a. moderne bevissthets- og hjerneforskning, evolusjonshistoriske og samfunnsetiske perspektiver på religioner, Jungs religionspsykologi, trettiårskrigen og menneskets økologiske ansvar i forhistorisk og historisk tid og i fremtiden. Til slutt drøftes spørsmålene om en global markedsøkonomi kan forenes med bærekraftig økologisk utvikling uten alvorlige klimaforandringer og om menneskene kan og må flytte fra jorden en gang.

Boken spenner svært vidt, men tar også opp mange spennende temaer. Det er vel riktig det tittelen lover, nemlig at her får du en kort sammenfatning av mye sentral litteratur som er skrevet om de store spørsmålene de siste ti årene. Forfatteren skriver på en interessant og engasjert måte, og det er ganske opplysende å følge ham gjennom denne serien av relativt korte essays.

Anbefalte artikler