Kortfattet bok om søvn

Bjørn Bjorvatn Om forfatteren
Artikkel

Gerlach, Jes

Søvn

Om betydningen av en god nattesøvn. 126 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 245

ISBN 82- 05-34487-6

Denne boken om søvn og søvnforstyrrelser henvender seg ifølge forordet til både den alminnelige leser og til de mange profesjonelle som arbeider med andre menneskers psykiske og fysiske helse. Forfatteren er dansk psykiater, og har i mange år vært opptatt av å formidle kunnskap om psykiske lidelser. Boken er oversatt fra dansk og tilpasset norske forhold av professor Odd Lingjærde.

Boken er oversiktlig bygd opp, med i alt 20 kapitler som omhandler alt fra generelle aspekter om søvn, drømmer, søvn og psykiske sykdommer, søvn hos eldre og demente, søvn hos barn, insomni, sovemedisin, hypersomni og parasomnier. Språket er forståelig og boken er lettlest. Layouten er tiltalende, med i alt 36 figurer med flotte farger. Det er en del gjentakelser i boken, noe som forfatteren selv påpeker, men som likevel er irriterende for leseren. En hovedinnvending er at boken nok er i «letteste» laget for helsepersonell, iallfall for leger. Det er ikke lett å skrive en bok som både skal passe for folk flest, og også være interessant og nyttig for den profesjonelle utøveren. Iallfall ikke innenfor en ramme på 126 sider.

I hovedsak er boken oppdatert og formidler korrekt kunnskap innen moderne søvnmedisin. Således kan den anbefales til helsepersonell som ønsker en kjapp introduksjon til temaet. Noen få feil eller upresisheter trekker ned hovedinntrykket. Det står blant annet at melatonin ikke finnes på apotekets hyller (s. 42). Det er feil; melatonin kan fås på registreringsfritak, og mange apoteker har preparatet tilgjengelig. Kurven som viser endring i konsentrasjonen av melatonin gjennom døgnet er ikke korrekt; høyest melatoninnivå ses tidligere på natten enn figur 15 viser. Noen betegnelser som forfatteren benytter, er uvanlige og ikke det som norske søvneksperter anbefaler; nattlige skrekkanfall er mer korrekt betegnelse enn søvnredsel (s. 58 og s. 116). Under omtalen av rastløse bein (s. 110) beskrives at best effekt og færrest ulemper oppnås med Cabaser. Cabaser anbefales nok ikke som førstevalg i dag pga. risiko for alvorlige bivirkninger. Andre dopaminagonister er å foretrekke. Jeg undres også over enkelte uttalelser i boken, som «Vi kjenner alle det karakteristiske utseende hos den eldre mann – med tynne ben og fremstående mave» (s. 44).

Alt i alt er boken velkommen i det ellers sparsomme utvalget av norske bøker om søvn. Den har sine mangler, og er for kortfattet til å kunne benyttes som oppslagsverk. Samtidig vil boken nettopp på grunn av få sider og flott layout være nyttig for den som ønsker en rask og grei innføring i søvnfeltet. Jeg kan likevel ikke sterkt anbefale denne boken til leger, men da heller anbefale annen litteratur på feltet.

Anbefalte artikler