En psykiaters samlede verker

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Kaldestad, Eystein

Å leve det er å elske

464 s. Vikersund: Eyma Forlag, 2006. Pris NOK 350

ISBN 82-997199 -1-7

Den pensjonerte Modum-psykiateren Eystein Kaldestad har nå samlet alle sine fagartikler og essayer fra psykiatri og medisin i ett bind på nesten 500 sider. Artiklene spenner fra 1953 og til 2006 og dekker et stort område: Menneskets seksuelle reaksjoner og vansker, temperament og personlighetsutvikling, indikasjoner for korttids dynamisk psykoterapi, kroppsholdninger og kroppsorientert psykoterapi, borderlinetilstanden, hodepine, myalgier, fibrositt, nye psykoterapiformer og religionspsykologiske og filosofiske temaer. Vi følger forfatterens empiriske funn, tanker og refleksjoner over disse emnene over et langt tidsrom, og hvert avsnitt avsluttes med en oppdatering frem til i dag. Artiklene formidler et søkende menneske som forsøker å integrere kropp, psykologi og religion og som stadig er på leting etter bedre muligheter for å hjelpe sine pasienter.

Boken er skrevet for allmennheten. Undertittelen – Det finnes hjelp for seksuelle, psykologiske og psykosomatiske problemer – formidler et viktig budskap. Å leve det er å elske kan nok av den interesserte brukes som et oppslagsverk og en inngang til emner som er relevante for de fleste av oss.

Anbefalte artikler