Telefonsamtaler kan øke screeningraten

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Telefonoppringninger fra trent personell kan få flere minoritetskvinner med lav inntekt til å delta i kreftscreening.

Fattige amerikanske kvinner deltar i mindre grad i organiserte kreftscreeningsprogrammer enn andre kvinner. I et forsøk på å nå dem gjennomførte forskere en randomisert, kontrollert studie ved 11 sentre i New York i perioden 2001 – 04 med 1 400 kvinner som ikke hadde møtt i tide til kreftscreening (1). De var fattige, og 60 % av dem hadde spansk som førstespråk.

I løpet av 18 måneder ble kvinner i intervensjonsgruppen oppringt gjennomsnittlig fire ganger. Andelen som fikk utført mammografi, økte fra 0,58 til 0,68. De tilsvarende tallene for cervixscreening var 0,71 – 0,78 og for kolorektalscreening 0,39 – 0,63. Dette var signifikant bedre resultater enn for kvinnene i kontrollgruppen.

– Det er imponerende at forskerne har greid å gjennomføre en slik randomisert studie. Imidlertid ønsket om lag 24 % av kvinnene som ble forespurt, ikke å delta i studien. En direkte randomisering uten forespørsel om vilje til deltakelse ville kanskje ha endret utfallet av studien, sier stipendiat Mette Kalager ved Kreftregisteret.

– I en studie fra Sverige er det vist at telefonoppringing øker oppmøtet ved cervixscreening med 31 %, og i en norsk studie at når kvinner først deltar i offentlig mammografiscreening, fortsetter de å delta. Derfor er det kanskje særlig viktig å oppmuntre til å møte ved første invitasjon til screening. Det er viktig å ha et høyt oppmøte ved screening for å redde liv, men det er også et etisk spørsmål hvor aktivt man skal gå ut for å få kvinnene til å delta, sier Kalager.

Anbefalte artikler