Leger er mer fornøyd med mindre

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Å bruke mer penger på helsetjenester gir ikke nødvendigvis bedre helse. Legene blir heller ikke mer tilfredse. Det viser en studie fra USA.

Studien omfattet over 10 500 leger (61 %) (1). Forskerne delte inn regioner i USA etter kostnader per person i Medicare. Regioner som brukte mye per person, hadde høyere legetetthet, flere spesialister og sykehussenger enn regioner med lavere kostnader.

Det viste seg imidlertid at leger som arbeidet i regioner som hadde høye kostnader, for eksempel Miami i Florida, rapporterte at det var vanskeligere å få lagt inn pasienter, få tilgang til spesialister, opprettholde et godt lege-pasient-forhold og å yte god service enn tilfellet var i regioner med lavere kostnader, som Albany i New York. Legene i høykostnadsregionene var også mindre tilfredse med karrierene sine enn de andre legene (74 % mot 81 %, p < 0,001).

– Fint at det nå kommer studier som viser at penger ikke er alt, sier Olaf G. Aasland, leder av Legeforeningens forskningsinstitutt og professor ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

– Et godt forhold mellom pasient og lege er ikke avhengig av høy legetetthet eller avansert teknologi. En ting som ikke er diskutert i artikkelen, er at de mer fornøyde legene, som arbeidet på steder med mindre «helsetjenesteintensitet», kanskje bevisst hadde valgt å bo og arbeide der fordi de ville ha bedre tid både med pasientene sine og med familien sin. Våre data viser at slike valg ofte gjøres av norske leger, sier Aasland.

Anbefalte artikler