Hvorfor har høyt utdannede mindre hjertesykdom?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Høy utdanning er forbundet med god helse, men vi vet fortsatt ikke helt hvorfor det er slik.

Å ta en lang utdanning er en måte å holde seg frisk på. Jo lenger utdanning man har, desto lavere risiko har man for bl.a. kardiovaskulær sykdom. Denne sammenhengen er velkjent, men man forstår den fortsatt ikke helt. Bedre utdanning øker sannsynligheten for å søke hjelp når man er syk, manøvrere i et komplisert helsevesen, gjennomføre anbefalt behandling og ha en gunstig livsstil. Men dette forklarer ikke alt.

Nå foreligger resultatene fra en kohortstudie med 2 900 asymptomatiske middelaldrende amerikanere. De som ikke hadde gjennomført videregående skole, hadde fire ganger høyere risiko for å ha forkalkninger i koronararteriene sammenliknet med dem med høy utdanning (OR 4,1; 95 % KI 2,3 – 7,4) (1). Risikofaktorer som røyking, hypertensjon og lite fysisk aktivitet kunne bare forklare halvparten av denne sammenhengen.

– Forfatterne peker på at andre livsstils- og psykososiale faktorer kan ha betydning. Dette spørsmålet er blitt stilt en rekke ganger før, men det er unikt for studien at man har kunnet undersøke betydningen av disse så tidlig i livet for tegn på sykdom før symptomer melder seg, sier postdoktorstipendiat Øyvind Næss ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

– Det at man også har kunnet ta høyde for endring av risikofaktorer fra ungdom til tidlig voksen alder, er av verdi. Men dette spørsmålet er kontroversielt. Flere studier har vist at de klassiske risikofaktorene forklarer mer enn man tidligere har trodd, men at dette avhenger av hvordan disse måles gjennom livsløpet, sier Næss.

Anbefalte artikler