Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kastebasert kvotesystem for legestudier i India

I India er en stor andel av studieplassene ved offentlige høyskoler og universiteter reservert søkere fra de laveste kaster og fra visse stammefolk, en slags positiv diskriminering for å bedre rekrutteringen til profesjonsstudier. Den indiske regjeringen har nylig foreslått å utvide kvoten betydelig til også å omfatte andre lavere kaster. Forslaget har møtt stor motstand i de øvre kaster, som fortsatt utgjør hovedtyngden blant dem med høyere utdanning i landet. Indiske leger gjennomførte i mai en landsomfattende streik i protest mot forslaget, men streiken ble avblåst etter tre uker som følge av en dom i Høyesterett og etter sterkt press fra myndighetene, rapporterer The Lancet (1). Også medisinstudenter har protestert kraftig, noen av dem med sultestreik.

Tilhengerne av positiv diskriminering fremholder at lavkastefolk er betydelig underrepresentert blant dem med høyere utdanning og at et kvotesystem er eneste mulighet for å rette noe på dette. Motstanderne mener at et slikt system vil redusere betydningen av kunnskap og faglige kriterier for opptak, og at det på lang sikt vil svekke kvaliteten av helsetjenesten. Forslaget om å utvide kvotesystemet er et populistisk tiltak for å sikre regjeringspartiene politisk støtte fra de lavere kaster, hevdes det.

Ifølge offisielle tall velger så mange som en femdel av nyutdannede leger og legespesialister hvert år å emigrere til andre land, særlig til engelsktalende land. Årsakene til dette er mange (2). Svært få indiske leger, uavhengig av kaste, ønsker å arbeide ved primærhelsesentre på landsbygda, selv ikke i kortere perioder. Tiltak for å bedre rekrutteringen av indiske leger til å arbeide i grisgrendte strøk, etterlyses av mange.

Anbefalte artikler