Ny terapeutisk hivvaksine

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

En ny norskprodusert vaksine mot hiv kan redusere behovet for annen hivmedisin.

Terapeutisk vaksinering representerer en ny type behandling ved kronisk hivinfeksjon. Formålet med vaksinen er å stimulere pasientens eget immunforsvar til å holde viruset i sjakk og dermed bremse utvikling av immunsvikt og aids.

I avhandlingen Peptide-based therapeutic immunizations targeting dendritic cells in chronic HIV-1 infection beskriver Anne-Marte Bakken Kran resultater fra en studie der 40 pasienter ble behandlet med to ulike doser av vaksinen Vacc-4x. Vaksinen, som er utviklet av Bionor Immuno, består av fire modifiserte hivpeptider og er designet for å stimulere kroppen til å danne nye hivspesifikke T-celler. Pasientene fikk ti injeksjoner i løpet av seks måneder mens de brukte medisiner mot hiv for å holde virusmengden nede. Deretter sluttet de med disse medisinene.

– Vaksinen virker ved at peptidene leveres til dendrittiske celler i huden, før cellene modnes og migrerer til lymfeknutene, hvor de stimulerer T-cellene. Hos de fleste pasientene kunne vi måle en sterk hivspesifikk immunrespons som var delvis doseavhengig, men også relatert til individuelle faktorer, slik som vevstype. Gode vaksineresponser var assosiert med noe lavere virusmengde i blodet og bedre bevart CD4+-nivå etter at de hadde sluttet med sine antivirale medisiner, sier Kran.

Avhandlingen utgår fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Kran disputerte for graden Ph.D. 11. mai 2006.

Anbefalte artikler