()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spinalpunksjon kan en sjelden gang indusere herniering ved forhøyet intrakranialt trykk, særlig ved raskt ekspanderende romoppfyllende prosesser. CT- eller MR-undersøkelser gir mistanke om forhøyet intrakranialt trykk dersom det foreligger masseeffekt, dvs. utvisket kortikalt relieff, volumreduksjon av cisterner eller av ventrikler eller midtlinjeskift. Ved meningitt kan det foreligge forhøyet intrakranialt trykk selv om CT og MR er normal. Oftalmoskopi er ofte normal selv når det intrakraniale trykket er forhøyet. Ved akutt sykdom er det ofte vanskelig å gjennomføre oftalmoskopi, og det kan da ikke prioriteres.

  Ved mistanke om meningitt bør CT vurderes før spinalpunksjon dersom minst en av følgende faktorer er til stede: alder over 60 år, immunsvikt, tidligere sykdom i sentralnervesystemet, redusert bevissthet, nevrologiske utfall eller epileptisk anfall siste uke (1). Behovet for CT og spinalpunksjon må veies opp mot nødvendigheten av tidlig antibiotikabehandling ved akutt meningitt. Det vanligste er at CT eller MR ikke er indisert før spinalpunksjon ved akutt sykdom.

  Ved elektiv spinalpunksjon bør alltid oftalmoskopi gjøres. Ved mistanke om forhøyet intrakranialt trykk ut fra anamnese, ved nevrologiske utfall eller papillødem bør CT eller MR gjøres før spinalpunksjon.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media