Odd Steffen Dalgard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Steffen Dalgard

Erik Nord, Odd Steffen Dalgard
23.02.2006
Et standardisert kurs i depresjonsmestring (KiD) tilbys i en lang rekke norske kommuner av Rådet for psykisk helse i samarbeid med Kommunal Kompetanse. Kurset bygger på et amerikansk psykoedukativt...
Odd Steffen Dalgard
23.03.2006
I Tidsskriftet nr. 4/2006 har Elling Kvamme en i og for seg interessant artikkel om bruk av radioaktive isotoper ved diagnostisering av schizofreni ved Dikemark sykehus i 1940-årene, noe han selv...
Odd Steffen Dalgard
24.08.2006
Fyrand, Live Sosialt nettverk Teori og praksis. 2.utg. 400 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 499 ISBN 82-15-00747-3 Dette er en lærebok beregnet på ulike profesjonsgrupper som...
Odd Steffen Dalgard
02.12.2004
Depresjon er en sykdom som på grunn av sin relativt store utbredelse, plagsomme symptomer og tendens til lang varighet, utgjør et betydelig folkehelseproblem. WHO regner depresjon blant de ti største...
Aksel Tveråmo, Odd Steffen Dalgard, Bjørgulf Claussen
14.08.2003
Risikoen for å utvikle en psykisk lidelse øker ved psykisk stress, og psykisk stress øker ved misforhold mellom tilpasningskrav og mestringsressurser (fig 1) ( 1  –  8 ). Lazarus & Folkman...
Odd Steffen Dalgard
10.04.2003
Schaanning, E Kampen om den forbyterske sjel Kriminal-filosofiske vitenstrekk. 294 s, ill. Oslo: Unipub, 2002. Pris NOK 298 ISBN 82-7477-112-5 Boken henvender seg til dem som måtte være interessert i...