Økt kunnskap om smerte

Harald Breivik Om forfatteren
Artikkel

Merskey, Harold

Loeser, John D.

Dubner, Ronald

The paths of pain

549 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 65

ISBN 0-931092-56-6

Dette er en perle av en bok om den store veksten de siste tre tiårene i kunnskap og erfaring innen smertefysiologi og behandling av akutt og kronisk smerte. Boken er skrevet i anledning den 11. verdenskongressen om smerte i august 2005, 30 år etter den første verdenskongressen og danningen av The International Association for the Study of Pain (IASP). De tre redaktørene, en psykiater, en nevrokirurg og en tannlege og nevrofysiolog har redigert 32 kapitler skrevet av 50 fremtredende vitenskapsmenn innen molkylærbiologi, genetikk, nevroanatomi, nevrofysiologi, nevrologi, farmakologi, psykologi, anestesiologi og klinikere fra andre fagfelt med smerte som en viktig del av sin kliniske hverdag. Gode og informative tilbakeblikk og overblikk over status i dag gjør boken verdifull for alle som er interessert i smerter og smertebehandling. En rekke vanlige smertetilstander er omtalt, slik som nevropatiske smerter etter slag og andre nevrologiske tilstander, hodepine/migrene, nakke-skulder-smerte, lumbale ryggsmerter og fibromyalgi. Flere av kapitlene diskuterer kunnskapsgrunnlag for behandlingsmetoder, som for eksempel elektrisk nevrostimulering, opioide analgetika, nerveblokader, psykologiske tilnærminger, kognitiv atferdsterapi samt behandling ved multidisiplinære smerteklinikker.

Denne boken er en liten gullgruve av informasjon om utviklingen i dette raskt voksende kunnskapsfeltet: Alle leger som har smerte som utfordring i sitt kliniske virke, vil finne noe av interesse i denne boken fra The International Association for the Study of Pain.

Anbefalte artikler