Rolf Nyberg-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Nyberg-Hansen

Rolf Nyberg-Hansen
24.08.2006
Rowland, Lewis P. Merritt’s Neurology 11. utg. 1 271 s. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. Pris USD 99 ISBN 0-7817-5311-2 Denne 11. utgaven av den kjente læreboken i nevrologi...
Rolf Nyberg-Hansen
22.06.2006
Bogousslavsky, Julien Boller, François Neurological disorders in famous artists 192 s, tab, ill. Basel: Karger, 2005. Pris USD 100 ISBN 3-8055-7914-4 Det kan neppe være tvil om at kunsten egentlig...
Inger Marie Skogseid, Remo Gerdts, Rolf Nyberg-Hansen, Kjell Rootwelt, Søren Jacob Bakke
30.11.2001
Med begrepet parkinsonisme forstår vi et klinisk bilde hvor pasienten har minst to av de typiske symptomene hypo-/akinesi, rigiditet, hviletremor og postural instabilitet. Hos omkring 75 % av...