Minimalt invasiv kirurgi

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Talamini, Mark A.

Advanced therapy in minimally invasive surgery

366 s, tab, ill. London: BC Decker, 2006. Pris USD 199

ISBN 1-55009-238-3

Dette er en relativt kort, men informativ bok som vektlegger en praktisk tilnærming til en rekke minimalt invasive kirurgiske prosedyrer. Boken er delt i seks hovedavsnitt, der det første avsnittet består av kapitler som omhandler mer generelle prinsipper og forskjellige teknikker. Bruk av ulike energikilder (f.eks. diatermi, argonlaser, ultrasicion, ablative teknikker) blir nevnt, aspekter ved anestesi og leie av pasienten drøftes, og ulike hensyn og prinsipper knyttet til operasjonsteknikk belyses. Minimalt invasive teknikker i relasjon til telemedisin blir også nevnt. I de neste tre hovedavsnitt blir en rekke, og nå stort sett velkjente, minimalt invasive inngrep og prosedyrer relatert til organer i øvre gastrointestinalkanal, innen lever-galle-pancreas-kirurgi (inkl. laparoskopisk leverreseksjon) og innen kolorektalkirurgien beskrevet. Laparoskopisk nefrektomi, adrenalektomi samt laparoskopisk operasjon for ventral hernie og lyskebrokk omtales. Det er også et kapittel om laparoskopisk behandling av aortaaneurismer, om duktoskopi ved mammalidelser og et om laparoskopisk evaluering av abdominal trauma.

Innholdet i denne boken spenner vidt rent tematisk. Dette blir både en styrke og en svakhet. Bokens format begrenser selvsagt omfanget av hvert tema, og noen vil nok savne en mer dyptgående fremstilling av de prosedyrer man selv er opptatt av eller ønsker å lære enda mer om. Teksten er stort sett konsis og klar, og kapitlene er godt illustrert, med noe varierende kvalitet på bildene. Med så mange forfattere blir det noe overlapping, men ikke mer enn man godt kan akseptere. En rekke praktiske sider ved minimalt invasiv kirurgi (f.eks. portplasseringer, antall porter, suturteknikk) er preget av ulike «skoler». Forfatternes synspunkter er, naturlig nok, først og fremst preget av egen personlig erfaring, men med greie henvisninger til litteraturen. Referansene er stort sett godt oppdaterte.

Det medfølger en CD med klipp fra ulike operative prosedyrer. Noen av disse er gode, men kvaliteten både teknisk og pedagogisk er litt ujevn. Som en generell orientering om prinsipper og ulike muligheter innenfor minimalt invasiv kirurgi vil denne boken være nyttig for kirurger, og i særlig grad gastroenterologiske kirurger, på ulike trinn i sin utdanning – og etterutdanning. Solid innbinding, mange fargeillustrasjoner og medfølgende CD gjør at bokprisen blir relativt høy – men kompetanse koster.

Anbefalte artikler