Å mestre uhelbredelig kreft

Stig Ottesen Om forfatteren
Artikkel

Frogner, Truls

LEV! tankekraft mot kreft

217 s, ill. Horten: Publicom forlag, 2006. Pris NOK 349

ISBN 82-92-52609-9

Hva gjør man når uhelbredelig kreft plutselig konfronterer en med døden? Når man er 56 og målet var å bli 100? Protesterer? Forfatteren Truls Frogner er en ressurssterk person. Han er konserndirektør i Manpower og har hatt sentrale verv i flere offentlige organisasjoner. Høsten 2004 fikk han endetarmskreft med leverspredning – med antydet levetid ett år. Via sjokk, et liv snudd opp ned, angst og fortvilelse, gråt, vemod på grensen til selvmedlidenhet, klarte han å manøvrere seg tilbake til et godt liv ved hjelp av tankekraft mot kreft. Men han slapp skolemedisinen til med cellegift og kirurgi, avviste alternativ medisin uten å ignorere den (sverger til hoppemelk). Han opplevde både «mirakelet» og tilbakefallet. I dag har han fortsatt et godt liv.

Forfatteren sier at «vår sunne trang til å dokumentere bør ikke overstyre det faktum at tilværelsen består av fenomener som ikke fanges inn av tall». Utvilsomt finnes det mye utenfor skolemedisinen som kunne ha hjulpet mange dersom den var bedre avgrenset. Mangel på beviskraft svekker ikke tankekraften.

Hva er tankekraft? Kreft gjør pasienten til analfabet. Det er så mye man ikke forstår. Et mylder av tanker og spørsmål som farer forbi i det mentale kaos, krever evne til å fange opp for analyse. Filosofering og eksistensielle refleksjoner som: du skal dø, du skal leve, hvorfor akkurat meg (hvorfor ikke?), hva er kroppen min, hva er døden, hva er etterpå? Hardt og smertefullt arbeid trengs. Men forfatteren har evnen til å se galgenhumoristisk på sin situasjon – det latterlige alvor. Frogner er ikke religiøs, men kjærligheten blir hans Gud. Han snakker med kreftcellene: Hvis dere vinner, så taper dere, og han forsøker å oppnå kompromiss.

Forfatteren deler skjebne med tusener av nye nordmenn hvert år, og nye tusener vil følge. Alle kan mobilisere fra sin personlige tankekraft. Gå i deg selv og se hva du finner. Boken kan hjelpe de med startvansker på rett vei. Tankekraft knuser forestillingen om at det ikke nytter.

Kan leger lære noe av boken? Leger bør kunne leve seg inn i pasienters situasjon, forstå deres tanker, uten å kreve skolemedisinsk dokumentasjon.

Boken er både en fagbok, et politisk innlegg og en personlig historie illustrert fra forfatterens fotoalbum. Det myldrer litt for mange tanker noen ganger, og tankekraften blir noen ganger til tankeflukt. Selv om boken ville være tjent med strammere redigering, er den viktig og vil bli lest av mange.

Anbefalte artikler