Stig Ottesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Ottesen

Anders Storhaug Olsen, Stig Ottesen
29.05.2008
Selv om kreftpasienter lever lenger og bedre, vil omtrent halvparten i dag ikke kunne kureres for sykdommen ( 1 ). For denne gruppen er god lindrende (palliativ) behandling i livets sluttfase viktig...
Stig Ottesen
10.08.2006
Frogner, Truls LEV! tankekraft mot kreft 217 s, ill. Horten: Publicom forlag, 2006. Pris NOK 349 ISBN 82-92-52609-9 Hva gjør man når uhelbredelig kreft plutselig konfronterer en med døden? Når man er...
Trygve Holmøy, Sigurd Aarrestad, Per Engstrand, Stig Ottesen, Aslak Syse, Reidun Førde
26.03.2009
De fleste pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) dør av respirasjonssvikt, ofte ved CO₂-narkose. Respirasjonssvikt debuterer gjerne som anstrengelsesdyspné, døsighet, morgenhodepine,...
Stig Ottesen, Inger Fossli, Trude Aamotsmo, Reidun Holten
17.03.2005
I utredningen Livshjelp – behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende ble det gitt klare anbefalinger for fremtidig satsing i palliativ medisin. Men fortsatt er det mye unødig lidelse...
Stig Ottesen
21.04.2005
Dalgaard, Karen Marie Når familien træder til Pleje af døende i hjemmet. 202 s, tab, København: Hans Reitzels Forlag, 2004. Pris NOK 249 ISBN 87-412-0169-8 Forfatteren har intervjuet sju etterlatte...
Stig Ottesen
20.09.2011
Dickman, Andrew Drugs in palliative care 520 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 25 ISBN 9378-0-19-956397-5 Forfatteren er klinisk farmasøyt, en savnet, men nå voksende faggruppe...
Stig Ottesen
27.03.2012
Dickman, Andrew Schneider, Jennifer The syringe driver Continuous subcutaneous infusions in palliative care. 3. utg. 482 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-...