Genterapi mot kreft

Olav Engebråten Om forfatteren
Artikkel

Curiel, David T.

Douglas, Joanne T.

Cancer gene therapy

489 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. Pris USD 165

ISBN 1-58829-213-4

Genterapi har i mer enn 10 år vært et forskningsfelt forbundet med forhåpninger og skuffelser, i likhet med mange andre nye fagfelt. Boken omhandler dette fagfeltet, og inneholder 29 kapitler som i detalj beskriver ulike muligheter og strategier for genterapi. Genterapi er imidlertid ikke et godt definert fagfelt – og boken reflekterer dette. Boken blir derfor omfattende og detaljert, og egner seg ikke som en oversikt for den som ønsker en lettlest presentasjon av ulike former for genterapi.

Boken starter med et kapittel om fagfeltets historie, og inneholder videre kapitler som gir bakgrunnsinformasjon for fagfeltet genterapi. Ulike vektorer for genoverføring er naturlig nok omfattende beskrevet, spesielt gjelder dette de virale vektorene med hovedtyngden på såkalte onkolytiske virus. Det er også med kapitler som beskriver biologiske mekanismer som kan være mulige mål for fremtidig genterapi, samt et om regulatoriske aspekter ved fagfeltet. Selv om bakgrunnen for de regulatoriske aspektene i stor grad retter seg mot amerikanske bestemmelser og myndigheter, oppleves dette også relevant for forskere i andre land som er interessert i fagfeltet.

Boken utgjør en meget komprimert og oppdatert kunnskapsbase om genterapi mot kreft og er nyttig for lesing/oppslag av enkeltemner. Den henvender seg i stor grad til fagpersonale med solid biomedisinsk bakgrunn som ønsker opplysninger om spesielle emner. Om den hadde vært noe mindre detaljert og mer lettfattelig skrevet, kunne den ha nådd et større publikum, men dessverre…

Anbefalte artikler