Olav Engebråten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Engebråten

Olav Engebråten
10.08.2006
Curiel, David T. Douglas, Joanne T. Cancer gene therapy 489 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. Pris USD 165 ISBN 1-58829-213-4 Genterapi har i mer enn 10 år vært et forskningsfelt forbundet...