Nyttig tilleggsbehandling ved depresjon

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Når ett antidepressiv er uten effekt, kan det være nyttig å forsøke et annet medikament i tillegg.

Det er vanlig å forsøke supplerende behandling når behandling med selektive serotoninreopptakshemmere ikke fører frem, men effekten av dette har vært mangelfullt dokumentert. Med støtte fra sentrale helsemyndigheter er det nå gjennomført en kontrollert studie i USA (1).

Undersøkelsen omfattet 565 voksne ikke-psykotiske, polikliniske pasienter med alvorlig depresjon som ikke hadde effekt av citalopram. Gjennomsnittlig døgndose var 55 mg ved inklusjon, som fant sted ca. 12 uker etter oppstart av den initiale behandlingen. Tilleggsbehandlingen bestod av inntil 400 mg SR-bupropion (Zyban) eller 60 mg buspiron (Buspar) per dag. Studien pågikk i 12 uker og viste at begge alternativene hadde effekt, men SR-bupropion hadde visse fordeler med henblikk på både kliniske symptomer og bivirkninger.

– Studien illustrerer en svært vanlig klinisk situasjon, nemlig at en serotoninreopptakshemmer er uten effekt ved alvorlig depresjon. De farmakologiske valgene som da foretas, er lite studert i randomiserte, kontrollerte studier, sier overlege Gunnar Morken ved Divisjon for psykisk helsevern, St. Olavs Hospital. Han påpeker at i Norge er røykeavvenning eneste indikasjon for bupropion.

– En tredel av pasientene ble betydelig bedre med tilleggsbehandlingen. Men mange personer med depresjon blir bedre uten behandling. Derfor bør man i studier ha med en placebogruppe. At dette mangler i denne studien, er en viktig svakhet, ettersom bare en tredel av pasientene hadde effekt av kombinasjonsbehandlingen. I videre forskning bør man se nøyere på en kombinasjon av serotoninreopptakshemmer og stemningsstabiliserende medikasjon som litium, valproat og lamotrigin, ev. med tillegg av veldokumentert samtaleterapi som kognitiv atferdsterapi eller interpersonlig terapi, sier Morken.

Anbefalte artikler