Kvalmebehandling ved gastroenteritt hos barn

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Peroral ondansetron gir mindre oppkast og letter rehydreringen hos barn med gastroenteritt.

Ondansetron kan kanskje være nyttig ved dehydrering hos barn. Foto Creatas/GV-Press

Ondansetron er et antiemetikum som i Norge er godkjent ved kvalme og brekninger forårsaket av kjemoterapi og strålebehandling og ved postoperativ kvalme og brekninger. Forskere fra Chicago har nå undersøkt om peroral ondansetron også har effekt ved oppkast hos barn med gastroenteritt (1).

215 barn i alderen seks måneder til ti år som ble behandlet for gastroenteritt med lett til moderat dehydrering i akuttmottak, ble randomisert til ondansetron eller placebo smeltetablett før oral rehydrering. Færre i ondansetrongruppen enn i placebogruppen kastet opp ved rehydrering (14 % mot 35 %; RR 0,40; 95 % KI 0,26 – 0,65), og færre i ondansetrongruppen hadde behov for intravenøs rehydrering (14 % mot 31 %; RR 0,46; 95 % KI 0,26 – 0,79).

– Gastroenteritt og dehydrering er en vanlig årsak til innleggelse i barneavdeling. Ved barneavdelinger i Norge har man forskjellige tradisjoner for behandling av dehydrering. Man gir enten væske enteralt via sonde eller intravenøst, sier overlege Christine Olbjørn ved Akershus universitetssykehus.

– Dersom ondansetron kan gi færre oppkastepisoder og lette gjennomføringen av oral rehydrering, kan det være et interessant hjelpemiddel. Ondansetron er ikke godkjent til barn under to år i Norge, noe som vil begrense bruken hos de minste. Som regel kommer man til målet med rehydrering via sonde. Ondansetron kan være et middel å prøve dersom oral rehydrering er vanskelig pga. hyppig oppkast, sier Olbjørn.

Anbefalte artikler