Allmennleger ønsker å lære av feil

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Danske allmennpraktikere er positive til å melde fra om og å lære av uventede hendelser i klinisk arbeid.

Interessen for å bruke uventede negative hendelser i klinisk virksomhet som utgangspunkt for kvalitetsforbedring er økende. Forekomsten av slike hendelser i allmennpraksis varierer, men den er klart mindre enn 100 per 100 000 konsultasjoner. 1 178 danske allmennleger fikk tilsendt et skjema for å kartlegge holdninger til om systematisk registrering og analyse av uventede hendelser kunne brukes til å forbedre den kliniske kvaliteten (1). Man ønsket også å kartlegge allmennlegenes erfaring med å trekke lærdom av slike hendelser.

727 allmennleger (61 %) besvarte henvendelsen. De fleste var positive til å rapportere uventede negative hendelser til en database og diskutere dem med kolleger og ansatte som ledd i videre- og etterutdanningen. Yngre kvinnelige leger i gruppepraksis var mest positive, og 68 % mente at det pasienter opplevde som uventede hendelser, også burde rapporteres.

Tre firedeler av allmennlegene mente at pasientsikkerheten ville bli bedre om et rapporteringssystem ble etablert, men bare forutsatt at leger som rapporterte uventede hendelser, ikke kom i offentlig vanry eller ble utsatt for sanksjoner.

– Dette er positive funn, sier professor Anders Grimsmo ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Det er for tiden stor aktivitet for å utvikle elektronisk resept og elektronisk medisinkort for pasienter som mottar hjemmesykepleie. Vi er avhengige av viljen til å rapportere om feil og skader hvis pasientsikkerheten skal bli ivaretatt i disse nye løsningene, sier Grimsmo.

Anbefalte artikler