Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Påvirker behandling mot innvollsorm atopisk sykdom?

Forhøyet IgE-nivå er knyttet til allergisk astma og annen atopisk sykdom, men også til parasittoser. Flere studier tyder på at kronisk tarmparasittose kan beskytte mot allergi og atopisk sykdom, mens andre studier tyder på det motsatte (1).

Tarmparasittose er utbredt i mange tropiske land. Studier fra Venezuela og Gabon (i Afrika) har vist økt atopisk reaktivitet mot aktuelle allergener hos barn etter behandling mot tarmparasitter. I en klyngerandomisert studie i Ecuador, derimot, utviklet ikke barn som fikk behandling mot tarmparasitter oftere økt atopisk reaktivitet (målt ved prikktest) eller klinisk allergi enn dem som ikke fikk slik behandling. Studien, som nylig er publisert i The Lancet (2), omfattet nesten 2 400 barn, hvorav om lag halvparten fikk sju behandlinger med peroral albendazol i løpet av 12 måneder. De øvrige fikk ingen behandling. Effekten på tarmparasittose var meget god.

Studien fra Ecuador utelukker likevel ikke at innvollsorm gir beskyttelse mot atopisk sykdom. Forekomsten av innvollsorm før behandling var lavere enn i studien i Gabon, og oppfølgningstiden (ett år) kan være for kort til å fange opp en økning i forekomsten av atopisk sykdom. Studier med personer som emigrerer fra fattige til rike land tyder på at det tar mange år før endringer i livsstil fører til endringer i immunresponsen overfor allergener. Den såkalte hygienehypotesen, som i korthet går ut på at kroniske infeksjoner og infestasjoner beskytter mot allergi, står fortsatt ved lag.

Anbefalte artikler