Hører heller på venner enn på forskere

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Ryggpasienter forstår forskningsbasert informasjon, men foretrekker ofte informasjon fra venner og kjente når de skal ta stilling til hvilken behandling de skal velge.

Det viser doktoravhandlingen til Claire Glenton ved Kunnskapssenteret, Enabling evidence-informed patient choice. I samarbeid med Ryggforeningen, Nasjonalt Ryggnettverk og Cochrane Back Group har Glenton og kollegene undersøkt hvordan informasjonen på nettstedet www.rygginfo.no kan og bør presenteres for vanlige brukere av helsetjenester.

Avhandlingen viser at brukerne har liten tillit til forskere og manglende forståelse for at informasjonen er relevant for akkurat dem. De ser på tallbaserte forskningsresultater som kalde og upersonlige, og føler at informasjonen ikke angår dem. De foretrekker ofte informasjon fra venner og bekjente.

I sin avhandling påpeker Glenton svakheter ved måten forskning blir gjennomført og presentert på – svakheter som hindrer bruk av resultatene. Én forbedring kan være å legge vekt på utfall som er relevante for pasienten.

– Eksempler på dette er å presentere effekt på smerte eller funksjon fremfor «surrogatutfall» som «finger-toe distance». Mer informasjon om bivirkninger og bruk av mer forståelige statistiske metoder kan også være lurt, sier Glenton til Tidsskriftet.

Anbefalte artikler