Varm og inspirerende veiviser til personlig utvikling

Torunn Stene Nøvik Om forfatteren
Artikkel

Waal, Berit

Kjære hjelper

202 s, ill. Oslo: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 259

ISBN 82-450-0176-7

Denne boken er skrevet for alle som gjennom sitt arbeid eller privat hjelper andre mennesker. Hjelperen trenger å være mottakelig for «den andre», men må også være nær seg selv for å kunne mobilisere både hjertelag og kunnskaper. Forfatteren spør: Hva slags kunnskap gir best mulig grunnlag for å møte den andre der den andre er? Hvilken vei må hjelperen gå for å utvikle både hjerte og hjerne, for å utvikle sanseskarphet, oppmerksomhet og mottakelighet i forhold til dem man skal hjelpe? Hva slags kunnskap styrker hjelperen slik at hjelpen gir grunnlag for vekst?

Psykologen Berit Waal er opptatt av at de som skal hjelpe andre, så altfor ofte tar dårlig vare på seg selv. Egenomsorg er noe langt mer enn varme bad med eukalyptusdråper og levende lys, slik det for tiden ofte fremstilles. Det dreier seg like mye om en forskerferd i eget liv: Å se seg selv i kvitauget, kanskje våge å kikke inn på forbudte, vanskelige følelser. Hvordan kan hjelperen bli bedre kjent med sin indre opplevelsesverden og sine egne indre tanke- og følelsesprosesser, for slik å hindre slitasje og helseskade?

Dette er en viktig liten bok som gjør godt å lese. Den er skrevet som en hjelp til selvhjelp og kan leses alene eller deles av flere på en arbeidsplass – for å utvikle et bedre psykososialt arbeidsmiljø eller ta vare på hverandre i tider med krevende omorganiserings- og omstillingsprosesser. Den kan også fungere som et verktøy i kollegaveiledning. I teksten finnes en rekke oppgaver og øvelser til hjelp i en faglig og menneskelig utviklingsprosess, et resultat av forfatterens lange praksis i barne- og ungdomspsykiatrien, som lærer, veileder og konsulent i helse- og sosialomsorgen, i skolevesenet og i Aetat.

Som moden praktiker beskriver hun også sin egen og fagets utvikling og setter denne inn i et større åndelig og teoretisk perspektiv. Hun beskriver den erfarings- og kunnskapsbasen om menneskelig vekst, utvikling og samhandling med andre som er grunnlaget for den undervisning, veiledning og behandling hun driver i dag. Hun anlegger et bredt perspektiv og lykkes med å formidle stoffet så godt, spennende og integrert at fremstillingen egner seg for en leserkrets med ulik erfaringsbakgrunn. Boken inneholder en rekke gode illustrasjoner. At den skjemmes litt av enkelte trykkfeil, er mindre viktig. Her er kunnskaper og erfaringer hjelpere garantert vil ha bruk for.

Anbefalte artikler