Torunn Stene Nøvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Stene Nøvik

Torunn Stene Nøvik
13.08.2009
Sandstrak, P. Mr Tourette og jeg 427 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-29079-5 Boken handler om forfatterens liv med Tourettes syndrom. Pelle Sandstrak ble født i...
Torunn Stene Nøvik
22.06.2006
Waal, Berit Kjære hjelper 202 s, ill. Oslo: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 259 ISBN 82-450-0176-7 Denne boken er skrevet for alle som gjennom sitt arbeid eller privat hjelper andre mennesker...
Torunn Stene Nøvik
20.03.2000
Psykiske lidelser blant barn og ungdom er et betydelig helseproblem. Spørreskjemaer kan bidra til å identifisere barn som trenger videre utredning og behandling. Det amerikanske spørreskjemaet Child...
Torunn Stene Nøvik
19.05.2005
Rønhovde, Lisbeth Iglum Kan de ikke bare ta seg sammen 2. utg. 308 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 350 I løpet av de siste tiårene er det gjort fremskritt når det gjelder å...