Skarpt lys på ungdom og oppvekst

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Ursin, Kristin

Emmas epoke og andre noveller

144 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 198

ISBN 82-02-25016-1

Novellesamlingen Emmas epoke er skrevet av debutant, forfatter og lege Kristin Ursin. Samlingens 12 tekster skildrer mennesker – barn og ungdom – i marginaliserte situasjoner. Ursin synes å ha et spesielt godt blikk for jenters og kvinners situasjon, der de strever med meningen i tilværelsen i randsonen av hverdagslivet. Novellene bringer leseren inn i et landskap preget av konflikter, kriser, depresjon, resignasjon, omsorgssvikt, sykdom, suicid og ulykker. En eim av røyk, rusmidler og alkohol ligger, i tillegg til musikken, som et bakteppe i de fleste tekstene.

Dette er tungt stoff, men Ursin skriver likevel med en positiv grunntone. Hun skildrer stemninger og øyeblikk på en gripende, enkel og skarp måte. I novellen om Miriam som har diabetes får vi innblikk i hovedpersonens desperate logikk: «Jeg satte førti enheter hurtigvirkende insulin. Det burde holde. Det var ikke første gang jeg måtte kjøres til sykehuset i ambulanse. Etterpå blir ting alltid bedre; mamma slutter å se på nyhetene og pappa kommer hjem rett etter jobb.»

Ursin retter søkelyset mot barns og ungdoms sårbarhet. Tekstene tar pulsen på dagens samfunn. Samlingen representerer et litterært sosialmedisinsk varsku om et samfunn preget av rus og sosial oppløsning. Novellene byr på innsikt som er medisinsk relevant, og jeg vil tro mange kolleger som leser denne boken vil føle seg et hakk klokere, enten man er i rollen som forelder eller i rollen som lege.

Anbefalte artikler