På leting etter visdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Einhorn, Stefan

  Den sjunde dagen

  192 s. Stockholm: Månpocket, 2004. Pris SEK 44

  ISBN 91-7001-143-5

  Dette er en helt spesiell bok. Jeg har aldri lest noe liknende. Den handler om livet og om menneskenes søken etter mening og visdom. Forfatteren er overlege ved Radiumhemmet i Stockholm, professor og formann i etikkrådet ved Karolinska Institutet. Faren, Jerzy Einhorn, var polsk jøde. Familien overlevde mirakuløst krigen i Warszawa. Han kom seg til Sverige, ble biolog og kjent legemiddelforsker. Mot slutten av sitt liv tilkalte han sønnen for å oppfylle en eldgammel familietradisjon, nemlig en serie lange samtaler mellom den gamle faren – på slutten av livet – og den modne sønnen. Boken handler om disse samtalene.

  Utgangspunktet for farens tanker var jødedommen, dels den skriftlige tradisjonen i Det gamle testamente, dels den muntlige tradisjonen som etter hvert ble sammenfattet i Talmud (farens far var rabbi i Polen). Menneskene ble skapt i Guds bilde, og målet er å forsøke å leve slik at vi nærmer oss dette bildet. Det er fire store oppgaver.

  Den første er å søke sannheten gjennom forskning, tenkning og arbeid. Det krever en stadig vilje til tvil, søken og ydmykhet i forhold til naturens ufattelige under: Ett enkelt menneske har f.eks. 10 000 ganger flere celler i kroppen enn det er mennesker på jorden.

  Den andre oppgaven er å søke visdom, som er noe langt mer enn kunnskap og vitenskap. Visdom er innsikten i hva som er rett og feil, og den indre stemmen – intuisjonen – er avgjørende. Da faren var gutt i Warszawa, ble han og hans far angrepet av en tysk offiser fordi guttens gule jødestjerne satt skjevt. Offiseren slo gutten ned og trakk sin pistol. Da sa faren til gutten på polsk: «Se ham inn i øynene, for da skyter han deg ikke.» Gutten gjorde det, og offiseren gikk.

  Den tredje oppgaven er å leve etter etikkens lover. Det betyr å ta ansvar, ikke bare for sitt eget liv, men også for alle andre menneskers liv. Indre moral er viktigere enn ytre lojalitet, og den gylne regel er vår rettesnor. Dessuten lønner det seg å være snill, for man får mer igjen enn man gir.

  Den fjerde oppgaven er å forstå kjærlighetens bud. Faren siterer Paulus om tro, håp og kjærlighet: «Størst av dem er kjærligheten.» Han nevner at ordet «kjærlighet» forekommer 97 ganger i Det gamle testamente og 127 ganger i Det nye, mens ordet «visdom» forekommer 145 ganger i Det gamle testamente og bare 44 ganger i Det nye. Det tyder på at menneskene begynner å forstå at kjærlighet er blitt viktigere, og respekt, ydmykhet og kjærlighet til medmenneskene er nødvendig for at vi skal overleve som art.

  Forfatteren skriver klart og godt om vanskelige emner. Denne boken har gitt meg så meget å tenke over at jeg bestemte meg for å anmelde den. Jeg tror mange leger vil kjenne seg igjen og ha glede av å lese den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media