Thor Einar Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thor Einar Andersen

Thor Einar Andersen
08.06.2006
Dahl, Hans A. Klar ferdig gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi. 248 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2005. Pris NOK 398 ISBN 82-02-24164-2 Læreboken er beregnet på studenter som begynner...