Norsk basisbok om småbarn og foreldre

Kari Kveim Lie Om forfatteren
Artikkel

Misvær, Nina

Cappelens store bok om barnet

335 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 399

ISBN 82- 02-23013-6

Målgruppen er blivende og nybakte foreldre, og dette er ment å være en basisbok om spedbarn, småbarn og førskolebarn. Første halvparten omhandler barnet ved ulike alderstrinn. For hvert alderstrinn omtales barnets utvikling, og det gis råd angående omsorg og stell. Mors og fars gleder og bekymringer omtales i «mammapraten» og «pappapraten», med lure tips for å håndtere ulike situasjoner. Siste halvdel faller i tre hovedkapitler. Det første handler om å leve med barn, om barnets utvikling og lek og om aktiviteter foreldre og barn kan ha sammen. Annet kapittel handler om barnets familie; om mor og far og overgangen fra kjærestepar til foreldrepar, om søsken og stesøsken, og om samlivsbrudd og sorg. Siste hovedkapittel er viet barnets helse; mat og søvn, vekst og utvikling, sykdommer og utviklingsforstyrrelser.

Helsesøster Nina Misvær er redaktør og har også selv ført store deler i pennen. I tillegg er det hele 14 medforfattere: psykologer, leger, jordmor, helsesøster, ernæringsfysiolog og journalister. Likevel har man klart å gi fremstillingen et enhetlig preg uten for mange gjentakelser. Isteden henvises det ofte til andre deler av boken for mer utfyllende omtale eller for tilgrensende temaer. Registeret er fyldig. Bildene er mange, og teksten brytes opp i faktaruter og kommentarer i margen. Det gjør boken lettlest og innbydende, men visuelt sett litt brokete.

De områder jeg opplevde som aktuelle på helsestasjonen er dekket, og mine konsulenter, brukere i bokens målgruppe, er meget godt fornøyd. De mener likevel at selv om far har en stor rolle i boken, bør det presiseres at mor har ansvar for å slippe til far, så han kan bli pappa på alvor. I sykdomskapitlet savner jeg omtale av syke barn og barnehage. Kapitlet om mat og måltider inneholder flere tvilsomme påstander om sukker, men rådene om redusert forbruk kan alle være enig i. Innvendingene er få og små, og konklusjonen er en varm anbefaling.

Anbefalte artikler