Kari Kveim Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Kveim Lie

Kari Kveim Lie
12.02.2009
Vekstkurver – måling av høyde og vekt – er nyttig i klinisk praksis og for helseovervåking. Dagens kurver er modne for utskiftning, men hvilke skal vi bruke? I dette nummer av Tidsskriftet...
Kari Kveim Lie
22.06.2006
Misvær, Nina Cappelens store bok om barnet 335 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 399 ISBN 82- 02-23013-6 Målgruppen er blivende og nybakte foreldre, og dette er ment å være en basisbok om...
Karl Wilhelm Wefring, Kari Kveim Lie, Mitch Loeb*, Rannveig Nordhagen
30.04.2001
Øvre luftveisinfeksjoner er den vanligste årsak til legebesøk i småbarnsalderen (1), og er en tilbakevendende plage for mange barn. Når foreldre må være hjemme fra arbeidet for å passe barn som ikke...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Developmental disorders and neurological afflictions are a significant cause of morbidity and reduced ability for children to function ( 1 ) and often require comprehensive follow-up from the...
Siri Vangen, Rannveig Nordhagen, Kari Kveim Lie
17.02.2005
Fødselsvekten betyr mye for senere utvikling av hjerte- og karsykdom. Dette er det økende holdepunkter for, til tross for noe motstridende resultater og metodekritikk som for eksempel seleksjonsbias...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er en vesentlig årsak til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn ( 1 ) og krever ofte omfattende oppfølging fra helsevesen og annet...