Multippel sklerose – en historie uten ende

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Murray, T. Jock

Multiple sclerosis

The history of a disease. 580 s, tab, ill. New York, NY: Demos Medical Publishing, 2005. Pris USD 30

ISBN 1-888799-80-3

T. Jock Murray spenner opp et bredt lerret i denne boken, som omfatter historien om multippel sklerose fra de første middelalderske beretninger om sykdomsbildet til dagens naturvitenskapelige forståelse. Resultatet er blitt en fascinerende fremstilling av sykdommens mange fasetter: Oppdagelsen av det kliniske og patoanatomiske fenomenet, mer enn 150 års forskning for å avdekke sykdomsmekanisme og finne årsak og behandling, og ikke minst hvordan forståelsen av multippel sklerose har vært en del av den generelle medisinske utvikling.

Forfatteren er professor i medisinsk humanoria ved University of Dalhousie i Halifax. Han er sjef for multippel sklerose-programmet ved universitetet og har mottatt mange utmerkelser for sin forskning innen medisinsk historie. Med denne boken henvender han seg til forskere, leger og annet helsepersonell, historikere, pasienter, pårørende og andre med interesse for både multippel sklerose og medisinsk historie. Den er rikt illustrert med fotografier og bilder av historiske forskere og kjente pasienter, som Heinrich Heine og Lidwina av Schiedam, samt enkelte faksimiler fra klassiske vitenskapelige publikasjoner.

Bokens styrke ligger i at den kombinerer kunnskap innen en rekke disipliner (historie, immunologi, epidemiologi, genetikk, radiologi og mikrobiologi) og at forfatteren har god oversikt over medisinsk historie. Svakheten melder seg i form av mangel på dyptpløyende kunnskaper på enkelte områder. Forståelsen av multippel sklerose er i dag sterkt preget av molekylærbiologisk kunnskap om immunsystemet og nervesystemet. Her er forfatteren dessverre på etterskudd, slik at han ikke makter å formidle de siste tiårs spennende utvikling innen sykdomsforståelse. Dette er synd, fordi dagens behandling og forskning bygger på dette fundamentet, og fordi historien om hvordan multippel sklerose-gåten angripes fra mange ulike vinkler – fortalt på den rette måten – er like spennende som noen kriminalhistorie. Den mangler også gode illustrasjoner som er nødvendige for å forstå dagens hypoteser om sykdomsmekanismen ved multippel sklerose.

Dette til tross – her har man en skattkiste av kunnskap. Boken viser elegant hvordan forståelsen av sykdommen har endret seg i takt med utviklingen innen medisinsk forskning, og den vil være et funn for et ganske smalt publikum med interesse for både multippel sklerose og medisinsk historie.

Anbefalte artikler