Klokt om medisin, men for hvem?

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Søvik, Oddmund

Behandling og helbredelse – modernitet, rasjonalitet, etikk

240 s, tab, ill. Bergen: Sigma, 2005. Pris NOK 424

ISBN 82-7916-034-5

I forordet skriver forfatteren at dette ikke er noe populærmedisinsk skrift. Store deler er skrevet for leger (flere av kapitlene er tidligere publisert i Tidsskriftet og andre periodika). Men så legger han til at den lesende del av befolkningen krever et relativt høyt faglig nivå og at han derfor også henvender seg til den informerte allmennhet.

I 16 kapitler gjennomgås emner som sykdomsbegrepet, sannhetsbegrepet, naturvitenskapelige forklaringsmodeller i alternativ medisin, etikk, makt og avmakt i medisinen, liv, aldring og død i en postmoderne tid og barmhjertighetstanken. Det er store og omfattende emner Søvik gir seg i kast med. Og han behandler stoffet med stø hånd. Med vitenskapelig forsiktighet og trygghet går han terrenget, åpenbart meget belest, med rikt med referanser til viktige tenkere langt utenfor medisinen og samtidig med den tyngde som et helt liv i klinisk arbeid gir – reflektert i gode eksempler. Best synes jeg boken er når den belyser de etiske utfordringer i moderne medisin. Et eget kapittel er viet Mehmet-saken. Tilløp til temperatur er det svært få steder, helst der han berører forholdet mellom vitenskapelig og alternativ medisin.

Jeg skulle egentlig gjerne anbefalt denne boken, men jeg vet ikke helt til hvem. Det er kanskje en brukbar innføring for unge medisinstudenter om relasjonene mellom medisinen, vitenskapen og samfunnet. Men litt for mange ganger grep jeg meg i å kvele en gjesp og lurte på hvorfor. Jeg kom etter hvert til at jeg fikk følelsen av å begynne på en interessant problemstilling gang på gang – viktige spørsmål, brukbare ansatser – men at det oftest ble en noe for overfladisk gjennomgang som endte med forutsigbare, gjennombalanserte og «korrekte» akademiske synspunkter. Vil unge, ivrige medisinstudenter bli inspirert av det?

Det tror jeg kanskje ikke. Men jeg tror Søvik vil finne en leserkrets blant lesende skeptikere, folk med lite kunnskap om og noe interesse for medisin, som ønsker å hente skyts mot alle dem som lefler med homøopati og annen alternativ behandling. Til det er boken velegnet, fordi den gir rask og god oversikt over faget vårt, dets historie og de problemer den siste utviklingen reiser, i et klart og presist språk.

Anbefalte artikler