Krever fart i arbeidet for daglige gymtimer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Nå må fagre ord om minst én time fysisk aktivitet daglig for alle skolebarn omsettes til handling.

  Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president i en uttalelse. – Daglig fysisk aktivitet må fremgå tydelig i skolens planverk og forankres i ledelsen, krever legepresidenten.

  – Fysisk inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle helseproblemer og sykdom. I tillegg øker faren for å utvikle overvekt og fedme. Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. For å forebygge sykdom og helseplager, bør barn og unge få opp pulsen minst én time hver dag. Skolen er en naturlig og selvsagt arena, mener Janbu.

  Legeforeningen har siden 2002 arbeidet for at kroppsøvingsundervisningen i skolen må utvides betydelig, og det er bred politisk, tverrfaglig og internasjonal enighet om at barn og unge bør være fysisk aktive minst én time daglig. Til tross for stor enighet, og til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet i Stortingsmelding 30, Kultur for læring (1) understreker at tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet skal med i Læringsplakaten (tidligere Skoleplakaten), er det ikke mulig å gjenfinne dette i Læringsplakaten og i skolenes planverk som beskriver skolehverdagen.

  Læringsplakaten sier at skolene skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. – Dette er ikke tilstrekkelig. For at tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet skal bli en realitet, må det fremgå eksplisitt, mener Janbu.

  Les også Legeforeningens policynotat om fysisk aktivitet: www.legeforeningen.no/index.gan?id=87532

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media