Verden mangler leger

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

I 57 land er mangelen på helsepersonell prekær. Det trengs hele fire millioner leger, sykepleiere, jordmødre og andre fagfolk for å fylle behovet.

Et etiopisk barn får poliovaksine. Verden trenger langt flere leger til oppdrag som dette. Foto WHO/P. Virot

Mangelen på helsepersonell går ut over livsviktig hjelp som vaksinasjon av barn, trygg svangerskaps- og fødselsomsorg, og tilgang til behandling for HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. Det kommer frem i Verdens helseorganisasjons World Health Report 2006 – Working together for health. Rapporten ble publisert på World Health Day 2006 i april.

– Verdens befolkning øker stadig, men tallet på helsepersonell stagnerer. Noen av stedene de trengs mest er det til og med en nedgang. I utviklingsland møter helsearbeidere økonomiske problemer, svekket infrastruktur og sosial uro. I mange land har dessuten HIV/AIDS-epidemien gått hardt ut over helsearbeidernes egen helse, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, LEE Jong-wook.

For dårlig utdanningstilbud og såkalt hjerneflukt, hvor leger og sykepleiere reiser utenlands der lønninger og arbeidsforhold er bedre, er også en medvirkende årsak, ifølge WHO. I World Health Report lanseres det en tiårsplan for å løse krisen. Planen innebærer blant annet mer direkte investeringer i utdanning, opplæring og lønninger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10695

Anbefalte artikler