Transport av legemiddel gjennom huden

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nylig identifisert syntetisk protein har egenskaper som gjør det mulig å transportere store legemiddelmolekyler gjennom huden hos mus.

  Huden er et interessant organ for administrering av legemidler. Hudens fysiske og kjemiske egenskaper har imidlertid begrenset bruken av denne administrasjonsmåten, bl.a. fordi den er lite permeabel for store og spesielt hydrofile molekyler.

  I en kinesisk studie førte applikasjon av det syntetiske peptidet ACSSSPSKHCG på huden hos mus, sammen med insulin eller humant veksthormon, til økte og terapeutisk interessante konsentrasjoner i serum (1). Glukosenivået ble redusert i minst 11 timer etter dermal applikasjon av insulin og peptidet. Det økte opptaket av insulin og veksthormon kan skyldes at peptidet lager en forbigående åpning i hudens beskyttende barrierer, mener forfatterne.

  – Dette er et interessant prinsipp for tilførsel av peptider og andre midler som ikke kan gis peroralt og som ikke naturlig absorberes via huden, sier Olav Spigset, overlege i klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.

  – Det tok imidlertid flere timer før man kunne måle en økning av insulinnivåene i serum og et fall i blodsukkeret. Prinsippet vil derfor trolig ikke være egnet for legemidler der en raskt innsettende effekt er ønskelig. Man ser også for seg at det kan bli problematiske variasjoner i biotilgjengelighet fra dag til dag sammenliknet med injeksjonsbehandling, bl.a. avhengig av hudtemperaturen. Det kan kanskje også oppstå uønskede og i verste fall uforutsigbare effekter ved å tilføre et stoff som på generell basis øker hudens permeabilitet, sier Spigset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media