Effekten av lungekreftoperasjon bedre enn antatt

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med lungekreft kan ha betydelig effekt av radikal operasjon. Det gjelder også pasienter med ugunstige prognostiske faktorer.

  Nesten alle pasienter med lungekreft (90 %) dør innen fem år. Best prognose har de pasientene som opereres, men disse utgjør under 20 % av tilfellene. Nye data fra Kreftregisteret viser nå at overlevelsen er svært god for dem som opereres (1).

  I perioden 1993 – 2002 fikk 19 582 personer diagnostisert lungekreft, og av disse ble 3 211 operert. Relativ femårsoverlevelse for dem med tilstrekkelig oppfølgingstid (n = 2 144) var 46 %. Overlevelsen for pasienter i stadium 1a og 4 var henholdsvis 72 % og 21 %. Det siste skyldtes at det var mange pasienter med multiple, synkrone svulster i andre lungelapper og som klassifiseres i denne gruppen. For dem over 70 år var relativ overlevelse ca. 40 %, mens for 33 pasienter som ble operert med småcellet lungekreft, var relativ overlevelse 49 %. Det ble ikke funnet forskjell i overlevelse hos pasienter operert ved universitetssykehus og andre sykehus. For pasienter med tumordiameter > 5 cm var overlevelsen signifikant dårligere sammenliknet med dem med mindre svulster. Observert femårsoverlevelse for pasienter med lymfeknutespredning i hilus var 24 % (n = 750).

  Resultatene viser en svært god overlevelse i et populasjonsbasert materiale for pasienter som er operert i løpet av de siste årene. Også pasienter med ugunstige prognostiske faktorer som høy alder, sykdom i avansert stadium, småcellet lungekreft, stor tumordiameter og multiple synkrone svulster kan ha en betydelig gevinst og sjanse for langtidsoverlevelse ved kirurgisk behandling. Disse resultatene kan derfor stimulere til en mer aktiv seleksjon av pasienter til operativ behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media