Trond-Eirik Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond-Eirik Strand

Hans Rostad, Trond-Eirik Strand, Frøydis Langmark, Anne Naalsund
17.04.2008
Hvert år meldes mer enn 2 000 nye tilfeller av lungekreft i Norge til Kreftregisteret, i 2006 hele 2 322 ( 1 ). Nesten alle pasienter som er helbredet for lungekreft er operert, og prognosen er best...
Trond-Eirik Strand
25.05.2006
Pasienter med lungekreft kan ha betydelig effekt av radikal operasjon. Det gjelder også pasienter med ugunstige prognostiske faktorer. Nesten alle pasienter med lungekreft (90 %) dør innen fem år...
Trond-Eirik Strand, Hans Rostad, Ragnhild Sørum, Steinar Solberg, Jarle Norstein
10.08.2006
Mer enn 2 000 tilfeller av primær lungekreft diagnostiseres årlig i Norge og cirka 1 900 dør av sykdommen ( 1 ). Overlevelse etter fem år er 9,3 % for menn og 12,1 % for kvinner ( 1 ). Oppdages...
Hans Rostad, Anne Naalsund, Randi Jacobsen, Trond-Eirik Strand, Jarle Norstein
01.04.2004
Vi takker Tromsø-gruppen for interessen for vårt arbeid. Artikkelen omhandler ikke i sin helhet resultatene ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge, men begrenser seg til en beskrivelse av...
Trond-Eirik Strand, Columbo Malayeri, Petri K.J. Eskonsipo, Tom K. Grimsrud, Jarle Norstein, Tom Grotmol
04.05.2005
Å begynne å røyke når man er ung kan føre til livslang avhengighet, med betydelig økt risiko for sykdom og tidlig død. Forekomsten av lungekreft hos norske kvinner (alle aldre sett under ett) ligger...