Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Navlebetennelse hos nyfødte kan forebygges

Stell med klorheksidin forebygger navlebetennelse blant nyfødte i Nepal og reduserer mortaliteten i nyfødtperioden. Dette viser en studie som nylig er publisert i The Lancet (1).

I studien, som omfattet flere enn 15 000 barn, ble 413 landsbyer i Sarlahi, Nepal randomisert til tre ulike regimer for stell av navlen til nyfødte barn: 4,0 % klorheksidin, såpe og vann eller tørt stell. Stell ble foretatt ved fire besøk av helsepersonell i hjemmet de første ti dager etter fødsel, og alle barna ble undersøkt for lokale infeksjonstegn fire ganger første levemåned.

Forekomsten av uttalt navlebetennelse var 75 % lavere blant dem som fikk klorheksidin sammenliknet med dem som fikk tørt stell (insidensratio 0,25; 95 % KI 0,12 – 0,53). Neonatal dødelighet var 24 % lavere (relativ risiko 0,76; 95 % KI 0,55 – 1,04). Blant dem som fikk behandling innen 24 timer etter fødsel, var dødeligheten 34 % lavere (0,66; KI 0,46 – 95). Såpe og vann hadde ikke effekt på infeksjonshyppighet eller mortalitet.

Funnene er viktige, for navlebetennelse er en hyppig komplikasjon blant nyfødte i fattige land og kan føre til alvorlige infeksjoner og død. Forfatterne mener at anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon om tørt stell av navlen til nyfødte i fattige land bør revurderes.

Anbefalte artikler