Raskere diagnose med BNP

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Måling av B-type natriuretisk peptid (BNP) hos pasienter med akutt dyspné er et nyttig hjelpemiddel for å stille en rask diagnose.

  Akutt dyspné kan ha mange årsaker, og det kan være vanskelig å stille diagnosen umiddelbart. I sin avhandling Diagnostic value of B-type natriuretic peptide in patients with acute dyspnea har Cathrine Wold Knudsen sett på hvordan måling av hjertehormonet BNP kan være til hjelp for å skille dyspné av kardial og annen årsak. 1 586 pasienter med akutt dyspné ved sju amerikanske og europeiske sykehus, deriblant Ullevål universitetssykehus, inngikk i studien.

  Resultatene viser at BNP-nivået i blodet er langt høyere hos pasienter med hjertesvikt enn hos pasienter med annen årsak til tungpust, og at slik måling dermed er et nyttig hjelpemiddel for å kunne stille riktig diagnose raskt. BNP gir verdifull tilleggsinformasjon til vanlige diagnostiske hjelpemidler, som hjerteauskultasjon, røntgen thorax og EKG.

  – Resultatene for BNP er svært lovende. Pasienter med akutt dyspné er en stor og viktig pasientgruppe hvor rask og riktig diagnose er av avgjørende betydning, sier Wold Knudsen.

  Basert på blant annet disse forskningsdataene har mange sykehus, også norske, tatt i bruk BNP-måling som en rutinetest for å avklare om pasienten har hjertesvikt eller ikke.

  Avhandlingen utgår fra Ullevål universitetssykehus. Cathrine Wold Knudsen disputerte for Ph.d-graden 24.3. 2006.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media