Ny viten om invasjon og blærekreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ved hjelp av en eksperimentell modell er det vist at intakt overflatevev i blæren hindrer invasjon av kreftceller.

Vendil Vatne. Foto Universitetet i Bergen

På verdensbasis er urinblærekreft den niende hyppigste kreftformen om kjønnene ses samlet, men den fjerde hyppigste for menn. Helt overflatiske blæresvulster gir sjelden livstruende sykdom, mens svulster som infiltrerer bindevevslaget er farligere og må følges nøye. Dersom svulstene invaderer blæreveggens muskellag, forverres prognosen dramatisk. I avhandlingen Clinicopathological and experimental studies on human bladder cancer har Vendil Vatne blant annet studert invasjon.

– Vi dyrket fragmenter av biopsier fra normal urinblæreslimhinne og celleaggregater fra en kreftcellelinje i suspensjon.Når sferoidene ble ført sammen, invaderte kreftcellene bare blæresferoider der overflateepitelet var fjernet, sier Vatne til Tidsskriftet.

For bedre visualisering ble kreftcellene modifisert med lacZ-genet, slik at de ble farget blå etter behandling med en spesialløsning.

– Ved hjelp av ulike DNA-analyser og spredningsmønsteret i rotter viste vi at cellene fortsatt var ondartede etter genmodifikasjonen. At oppbygningen av vår in vitro-modell tilsvarer histologien og mikromiljøet in vivo, kan teoretisk gi mer gyldige resultater. Ved bruk av modellen viste vi at cellegiften taxol hemmer vekst, migrasjon og invasjon av kreftceller, sier Vatne.

Avhandlingen utgår fra kirurgisk avdeling/urologisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus. Vatne disputerte for dr.med.-graden 23.3. 2006.


Sferoider: Tredimensjonal vevskultur eller celleaggregat som vokser i suspensjon (frittflytende kultur). Sferoider kan etableres fra normalt vev (fragmentsferoider) og fra kreftceller (celleaggregater). Bruk av humant vev gir avspeiling av mikromiljøet i humane organer. Modellen som beskrives, benytter cellelinjen Hu1703He fra en invasiv overgangsepitelcellesvulst.

LacZ: Gen som koder for E coli-enzymet betagalaktosidase. Etter overføring av lacZ-genet til kreftceller, farges de blå etter behandling med substratet X-gal.

Anbefalte artikler