Geir Bukholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Bukholm

Hanne Nøkleby, Geir Bukholm
19.08.2019
Grunnlaget for at Folkehelseinstituttet (FHI) 23. oktober 2009 anbefalte alle å vaksinere seg mot influensa, er beskrevet i DSBs evaluering, i Stortingsmelding 16 (2012–2013) og i FHIs gjennomgang (...
Erik K. Normann, Geir Bukholm
11.05.2006
En oversiktsartikkel i Tidskriftet nr. 7/2005 ( 1 ) ble trukket tilbake av forfatterne i et innlegg i Tidsskriftet nr. 15/2005 ( 2 ). Som arbeidsgiver for en av medforfatterne ble Akershus...
Geir Bukholm
03.06.2011
Iwarson, Sten Processutveckling och pasientsäkerhet– två olika sidor av samma mynt 187 s, ill. Sävedalen: Säve Förlag, 2010. Pris SEK 212 ISBN 978-91-978108-1-4 Pasientsikkerhet er et vanskelig tema...