Velfundert biografi om Ibsen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Figueiredo, Ivo de

  Henrik Ibsen. Mennesket.

  459 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2006.

  Pris NOK 429

  ISBN 82-03 -22892-5

  Ivo de Figueiredo er historikeren og biografien som «i mangel av bedre vett» svarte ja til Aschehougs forespørsel om å skrive en ny biografi om Henrik Ibsen. Første bind, Henrik Ibsen. Mennesket, omhandler dikterens liv frem til slutten av 1860-tallet og vitner om en biograf som både har vett og viten. Det andre bindet som omhandler de fire siste tiårene er ventet i løpet av 2007.

  Fremstillingen av Ibsens barndom, hans år som apotekerlærling i Grimstad, hans tid som instruktør og dramatiker i Bergen, hans tunge år i Christiania og de første årene i Roma, er lettlest og underholdende. Figueiredo forteller med en ledig stemme, men makter samtidig å ha en kildekritisk tilnærming til stoffet. Boken har et tillegg hvor det bl.a. er et omfattende noteapparat på over 70 sider som viser hva som danner grunnlaget for fremstillingen fra side til side. Dette vekker tiltro. Boken inneholder flere fine illustrasjoner, hvorav mange er i farger, og den inneholder en fyldig litteraturliste. En kronologi over liv og verk hjelper leseren til å få oversikt.

  Det er få overraskelser i boken. Noe annet er heller ikke å forvente i en biografi om en person det er skrevet så mye om. Det finnes flere Ibsen-biografier på markedet, men jeg mener Figueiredos bok tilfører noe nytt og forsvarer sin plass i den omfattende litteraturen om Ibsen. Boken er oppdatert i forhold til nyere kilder og litteratur, og den er den første kildekritiske biografien siden Meyers biografi om Ibsen, som kom på norsk i 1971 (1). Ulempen, i lys av at det i anledning Ibsens hundreårsminne er «Ibsen-år», er selvsagt at man ikke får en fulldekkende biografisk fremstilling av dikterens liv før bind 2 utgis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media