Sverre K. Steinsvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre K. Steinsvåg

Sverre K. Steinsvåg
15.11.2007
Brudd i ansiktsskjelettet hos barn er en sjelden skade. Barns ansiktsskjelett er mindre utsatt for bruddskader ved traumer enn voksnes. Dette skyldes elastisiteten i ansiktsskjelettet, mangelfullt...
Sverre K. Steinsvåg
08.10.2009
Nesen og lungene er tradisjonelt blitt behandlet som ulike og uavhengige organer. I dag vet vi at disse enhetene har mange anatomiske fellestrekk og er tett knyttet til hverandre både fysiologisk,...
Sverre K. Steinsvåg
19.10.2006
Histamin frisettes fra mastceller og basofile granulocytter ved akutt IgE-mediert inflammasjon. Histaminet aktiverer histaminreseptorer på nerver, kjertler, blodkar og glatt muskulatur. Dette gir...
Sverre K. Steinsvåg
11.05.2006
Jepsen, Otto Thomsen, K.A. Øre- næse- halssygdomme, hoved- & halskirurgi 11. utg. ved Poul Bretlau, Christian Brahe Pedersen, Therese Ovesen. 375 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006...
Marit Buajordet, Olav Spigset, Sverre K. Steinsvåg
10.08.2001
Slimhinneavsvellende legemidler for lokal bruk i nesen inneholder enten oksymetazolin (Iliadin og Rhinox) eller xylometazolin (Otrivin og Zymelin). Disse substansene stimulerer α ₂-adrenerge...
Sverre K. Steinsvåg, Erik Florvaag,
02.06.2005
Allergivaksinasjon er per i dag den eneste behandlingen vi kjenner til som kan redusere eller kurere en allergisk sykdom ( 1 ). Den kliniske effekten vises gjennom mindre følsomhet for allergener i...
Sverre Steinsvåg
07.01.2011
Økt spesialisering preger moderne medisin. Dette gir mer spisskompetanse, men mindre breddekompetanse. En side av dette er mer revirtenkning. Faget blir delt opp i mitt og ditt. De som er gode på noe...