En god innføring i et vanskelig tema

Bjørn Olav Haugen Om forfatteren
Artikkel

Stokland, Olav

Kardiovaskulær intensivmedisin

456 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2005. Pris NOK 548

ISBN 82 -02-24718-7

Forfatteren er kardiolog og anestesilege med lang erfaring innen intensivmedisin. Intensjonen er å gi en innføring i kardiovaskulær overvåkings- og intensivmedisin. Boken er spesielt ment for leger under utdanning som arbeider med overvåkings-, postoperative- eller intensivpasienter, eventuelt også for medisinske studenter og intensivsykepleiere.

Boken er inndelt i seks kapitler som kan leses uavhengig av hverandre. Disse er Fysiologi, Målemetodikk og monitorering, Hjertesvikt, ustabil angina og hjerteinfarkt, Ekg og arytmibehandling, Sjokk samt Preoperativ kardial vurdering for ikke-kardial kirurgi. Til slutt er det et tillegg for en del normalverdier for hemodynamiske parametere, væske og elektrolytter, klassifikasjoner/skåringssystemer og koagulasjonstester.

Språket er enkelt, og boken er rikt illustrert med gode figurer og et rikholdig utvalg av referanser. Beskrivelsen av EKG er svært pedagogisk, noe som i grunnen preger store deler av boken. Bedømmelse av volumforhold i hjertet og sirkulasjonssystemet til pasienter med hjertesvikt, pasienter i perioperativ fase og kritisk syke belyses. Forfatteren understreker nytten av ekkokardiografi ved hemodynamisk overvåking, og metoden omtales kort. Grad av dilatasjon og dopplerundersøkelse kan brukes for å styre væsketilførsel. Det hadde vært ønskelig med en mer detaljert beskrivelse av tolkingen av mitralstrøm, E/Ea-ratio og lungevenestrøm i vurderingen av fyllingstrykk og hvorvidt man bør gi volum eller ikke.

Bruken av parenteral inotrop behandling med både ønskede og uønskede effekter gjennomgås grundig, og forfatteren understreker på en prisverdig måte at dette er terapi man tyr til når annen terapi ikke fører frem.

Respiratorbehandling påvirker hjertefunksjon og blodsirkulasjon, noe som omtales på en god måte. En innføring kan ikke omfatte alt, og Stokland har i denne boken valgt å utelate en generell beskrivelse av respiratorbehandling, men har lagt vekt på de hemodynamiske konsekvenser av en slik behandlingsform. Stokland har også skrevet om respiratorbehandling i Hjerteforum (1). Terapeutisk hypotermi hos pasienter som er vellykket resuscitert etter ventrikkelflimmer byr på en del utfordringer og er ikke omtalt.

Boken gir en god innføring i kardiovaskulær overvåkings- og intensivmedisin og treffer målgruppen godt.

Anbefalte artikler