Bjørn Olav Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Olav Haugen

Bjørn Olav Haugen
25.05.2006
Stokland, Olav Kardiovaskulær intensivmedisin 456 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2005. Pris NOK 548 ISBN 82 -02-24718-7 Forfatteren er kardiolog og anestesilege med lang erfaring innen...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
22.04.2010
Per P. Bredmose og medarbeidere fremhever i sin kommentar til vår kasuistikk at det var feil å ekstubere pasienten før ankomst sykehus. I etterpåklokskapens klare lys er dette en korrekt vurdering. I...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
28.01.2010
En 71 år gammel tidligere frisk mann ble innlagt med sirkulasjonssvikt og antatt kardiogent sjokk etter hjertestans og langvarig gjenoppliving. 12 dager før den aktuelle hendelsen ble 71-åringen...