Brosjyrer fra industrien – hva skal man tro?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Tre av 20 brosjyrer allmennleger får fra legemiddelselskaper overdriver virkningen av behandlingen, ifølge en ny studie.

I studien, som er publisert i BMC Family Practice, ble leger ved fem amerikanske legesentre ble bedt om å samle inn brosjyrer de fikk fra legemiddelindustrien mellom oktober og desember 2004. 20 brosjyrer fra 20 ulike firmaer ble deretter gjennomgått, og innholdet sammenliknet med de originale studiene informasjonen bygde på. Tre av brosjyrene viste seg å presentere data som ikke helt stemte med studien.

Ifølge forfatterne var ikke forskjellene så store, men de fremstilte medikamentene i et noe bedre lys. Forfatterne kan ikke fastslå hvorvidt feilene er gjort med vilje eller ei.

– Studien viser at leger bør være varsomme med å trekke konklusjoner om et legemiddel basert på det de leser i brosjyrene fra legemiddelindustrien, sier førsteforfatter Robert Cardarelli ifølge BMJ.

Ifølge en artikkel publisert i Tidsskriftet i 2001 mottok i 1999 en gjennomsnittlig norsk kommunelege 12 sider reklame med informasjon om seks forskjellige preparater hver eneste arbeidsdag. 90 % av dette kom fra legemiddelindustrien.

Olav Spigset, overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital, mener denne studien bekrefter resultatene fra andre undersøkelser på området.

– Faktisk er sifrene for graden av uoverensstemmelse mellom reklamematerialet og kildedata en god del lavere i denne studien enn det man har funnet i tilsvarende studier tidligere. I andre undersøkelser har helt opp til 30 – 50 % av alle påstander i reklamemateriell fra legemiddelindustrien blitt bedømt å ikke være i overensstemmelse med kildedata, sier Spigset til Tidsskriftet.

Han mener forskjellene i resultater mellom den nye studien og tidligere studier kan henge sammen med at den aktuelle studien bare har sett på et lite og svært selektert utvalg av reklamen.

– Uansett er det all grunn til å lese informasjonsmateriell fra legemiddelindustrien med en stor porsjon skepsis, sier Spigset.

Yngve Mikkelsen, Director Medical Affairs i Pfizer, understreker at dette studien er fra USA, hvor man har andre regler for markedsføring av legemidler enn man har i Norge.

– Det er heller ikke spesielt dramatiske funn. Det er tross alt bare er 15 av 100 som fant noe å utsette på materiellet. Det er imidlertid alltid en fare for at det oppstår feil, også i Norge. Og én feil er én feil for mye. Derfor finnes det lover, forskrifter og bransjeinterne regler som regulerer hvordan legemiddelmarkedsføringen skal foregå her hjemme, sier Mikkelsen.

Blant annet skal Felleskatalogteksten, som er godkjent av Statens legemiddelverk, alltid ligge ved markedsføringsmateriellet for å sikre balansert informasjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10562

Anbefalte artikler