Boomeritt som bumerang

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Babyboom-generasjonen, de som ble født de første 20 årene etter den annen verdenskrig, er kjent for å stille større krav enn de foregående generasjonene. De, det vil si vi er ikke særlig innstilt på å utfolde oss mindre, eldes eller bli i dårligere fysisk form. Oppmuntret av gode og velmente råd fra leger om å holde seg i aktivitet, blir det litt i meste laget for en del. I USA fyller nå babyboomere med idrettsskader poliklinikker og ortopedenes operasjonssaler. De vil ikke senke aktivitetsnivået. De ønsker heller kne- og hofteproteser, operasjoner på sener og bånd og behandling for betennelser og stressfrakturer – gjerne gjentatte ganger. Idrettsskader var den nest hyppigste årsaken til besøk hos lege i USA i 2003. Jakten på god helse gir kapasitetsproblemer i helsevesenet! Nicholas DiNubile, ortoped i Philadelphia, har gitt den nye «epidemien» et navn: Boomeritt.

Anbefalte artikler